Engeli Bakım Merkezi

0 507 940 27 37

doganmustafa@yandex.com

Psiko-Sosyal Destek

             Engelli ve Yaşlılarımızın Psiko-Sosyal Özellikleri ve Ruhsal Hastalıkları hakkında Çözüm Odaklı, Motive Edici, Uyum Artırıcı Görüşmeler ve Takipleri meslek elemanlarımız tarafından Düzenli Olarak Yapılmaktadır. Rehabilitasyon Amaçlı Sosyal Etkinlikler Engelli ve Yaşlılarımızın Sosyal Hayata Adapte Olabilmesini Kolaylaştıran , Boş Zamanlarını Verimli Bir Şekilde Değerlendirebilmeleri İçin Sportif, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler ile Engelli ve Yaşlılarımızı Üretkenleştirmeyi ve Özgüvenlerini Arttırmaları Amacıyla Etkinkler Düzenlemekteyiz. Grup Çalışmaları Toplumsal Hayata Adapte Edici, İş Bölümü ve Paylaşımı Arttırıcı, Toplu Yaşama Uyum Bilincini Geliştirici Grup Etkinlikleri Yapmaktayız. Aile Görüşmeleri Yurt İçi ve Yurtdışından Gelen Misafirlerimizin Aile Bağlarının Kopmaması, Sosyal Rehabilitasyon ve Sağlık Durumlarını Arttırmaya Yönelik Olarak Görüntülü ve Sesli Olarak Düzenli Aile Görüşmelerini Sağlamaktayız.